Ste kmet iz področja severnoprimorskih občin, ki so vezane na namakalni sistem Vogršček?

Vljudno Vas vabimo k izpolnitvi ankete!

Na tej spletni strani imate nekaj pomembnih informacij preden se boste poglobili v izpolnjevanje ankete. Dostop do vseh informacij je mogoč samo z aktivno registracijo. Pri registraciji vnesite osnovne podatke v obrazec, ki se Vam bo po prijavi prikazal. Lahko pišete tudi na elektronski naslov info@dr-duh.si ali nas pokličete na tel: 01-3613057.

registrirajte se
Opomba: Registracijo boste opravili v sistemu PublishWall.
Po opravljeni registraciji se vrnite na spletno stran namakanje-vogrscek.si, se prijavite in izpolnite anketo.

Ste že registrirani?

MHE tudi na Vogrščku za izrabo viška vode Izkoriščanje vseh naravnih virov je pomembno za trajnostni razvoj. Ob zajezitvi Vogrščka se planira popolnejše izkoriščenje vode v zajezitvi. Priloženo je inženirsko razdelana ideja in se avtorju zahvaljujemo, da se lahko prebere na spletu.
Objavljamo poročilo o rezultatih drugega dela ankete. Z anketiranci smo pokrili cca 263 ha območja Vogrščka.
Popis objektov namakalnega sistema v 34. tednu 2018 Popis vseh glavnih enot v Namakalnem sistemu VOGRŠČEK z glavnimi podatki
Stanje objektov in dostopnost v 34. tednu 2018 Namakalni sistem Vogršček – pregled sistema iz dne 23.8.2018
Povabilo k izpolnitvi ankete za namakalni sistem Vogršček
FORUM VOGRŠČEK Odločili smo se, da odpremo forum za podajanje mnenj in predlogov.

Gradivo

Zaščita pred spomladansko pozebo Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih vse pogostejše in povzročajo vedno večje gospodarske škode tudi v sadjarstvu.
Tehnološka navodila za zaščito pred spomladansko pozebo v sadjarstvu Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih vse pogostejše in povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo tudi v sadjarstvu. Pri padcu temperatur pod ničlo pride do pozebe, če je sadna vrsta v občutljivi fenofazi.
Namakanje sadovnjakov 3.del - zagotavljanje vlage v zemlji in gnojenje Potencialna evapotranspiracija rastline ali poraba vode (ETc) se izračuna iz referenčne evapotranspiracije in koeficienta rastline ali kulture in pomeni porabljeno količino vode v iz talnega rezervoarja v mm na dan ali litrih na m2 .
Namakanje sadovnjakov 4.del – posebnosti pri namakanju Aktinidija zahteva zelo dobro in stalno preskrbo z vodo. Najprimernejša tipa namakanja sta mikrooroševanje ali kapljično namakanje.
ZAKON O KMETIJSTVU (ZKme-1) (neuradno prečiščeno besedilo št. 6) Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, prilagajanje podnebnim spremembam in blaženjem posledic podnebnih sprememb, informiranje javnosti o kmetijski politiki, promet ....
Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka Vodni zadrževalniki izboljšujejo časovno in prostorsko razpoložljivost vode tako za namakanje kmetijskih zemljišč kot za druge rabe, katerim je zadrževalnik namenjen. Količina vode za rabo iz zadrževalnika je običajno znana za daljše obdobje vnaprej
Namakanje sadovnjakov 1. del - Določanje stanja zemljine Motnja različnih fizioloških procesov s strani okoljskih dejavnikov ...
Namakanje sadovnjakov 2. del - primeri namakanja Za namakanje rabimo vodni vir, ki je lahko vodotok, akumzulacija, podtalnica ..
prikaži časovnico

Namakalni sistem Vogršček