Izbor pomembnih informacij in Anketa ter rezultati ankete za projekt Analiza namakalnega sistema Vogršček se nahajajo na tej spletni strani.       


Dostop do vseh informacij je mogoč, z aktivno registracijo. 


Ob registraciji izpolnite naosnovnejše podatke v obrazcu, ki se Vam bo pokazal po prijavi.


Lahko nam pišete tudi na elektronski naslov info@dr-duh.si, ali nas pokličete na tel.: 01 361 30 57, kamor nam sporočite vaše osnovne podatek, nakar vam bomo na vaš elektronski naslov poslali uporabniško ime in geslo za dostop do spletne ankete. 

***

Ministrstvo za kmetijstvo je razpisalo projekt št. 430-28/2018 Analiza namakalnega sistema Vogršček, ki ga je dobilo podjetje Dr. DUHOVNIK d.o.o., Medvode kot najbolj ugoden ponudnik.

Z namenom, da dobimo kvalitetne informacije od Vas lastnikov in sedanjih ali novih uporabnikov namakalnega sistema Vogršček Vas prosimo, da izpolnite Vprašalnike. Na osnovi Vaših odgovorov bomo pripravili izhodišča za aktiviranje posameznih namakalnih polj. Za jasno prepoznavanje dela problematike velikega namakalnega sistema v nadaljevanju predstavljamo rezultate analize, ki jo je pripravil dr, Tratnik v njegovi disertaciji po pregledu stanja v letu 2015


Tratnik: zastopanost kultur po namakalnih poljih


Skupna površina možnosti namakanja na vseh 16 poljih je 961,68 ha.

Od tega so opremljena polja za namakanje z GERKI v skupni površini 594,62 ha ali 61,83%.

Dejansko se uporablja za namakanje 394,55 ha ali 41,03% od možnih površin oziroma 66,35% od vseh opremljenih površin.

Dobro ali še na meji ekonomske upravičenosti se uporabljajo površine za pridelovanje:

Okroglica I. in II. (42%), Bukovica (58%), Šempanske gmajne(35%), Križ – Cijanov (83%),

Karavla-Gramoznica (68%), Miren pri Gorici (80%), Prvačina I. in II. (57%), Dornberk – Kobate (38%),

Jugovo polje (43%) in Orehovlje – Bilje (39%).

Slabo so izkoriščene že opremljene površina za namakanje naslednja polja:

Replje (16%), Podvogrsko (24%), Črniče-Perovlek (29%), Šempeter (9%), Vrtojba polje (24%) in Orehovlje – Britof (32%).

Namakanje v posameznih poljih se izvaja 51% na glavni kulturi, 24% na drugi kulturi in samo 10% na tretji kulturi. Ostale kulture se pojavljajo zelo naključno in to do največ 15%, skupaj 100% pokritost kultur na površini, ki se res namaka.

Med kulturami po površini izstopajo: (1) breskve z malim delom nektarin (127 ha), (2) Koruza v zrnju (116 ha), (3) Hruška (42 ha), (4) Vrtnine, poljščine (23 ha), (5) trta (16 ha), (6) koruza silažna (11 ha) in ostale kulture do skupaj 395 ha dejanske površine, ki se namaka.

Za dokaz Vaše pripravljenosti, predvsem pa dejanskih potreb Vas prosimo, da izpolnite naslednji Vprašalnik A, kjer bodo zbrani podatki o interesentih na Vašem področju oz. namakalnem polju.

Vljudno Vas prosimo, da Vprašalnik izpolnite čimprej, vendar ne kasneje kot do 20 avgusta 2018.

O rezultatih Vas bomo obvestili s povratno pošto. Vaši podatki bodo pomembni pri iskanje optimalne rešitve za uporabnike posameznega namakalnega polja. V želji, da bodo odločitve slonele na pravih in verodostojnih podatkih Vas prosimo, da Vprašalnike izpolnjujete s pravimi in resničnimi podatki. Vaše naslove smo dobili na osnovi podatkov iz zemljiške knjige in drugih javno dostopnih bazah, zato se opravičujemo za morebitne napake. Z Vašim sodelovanjem bomo podatke kakovostno dopolnjevali.

Anketa je dosegljiva na vstopni strani - tukaj. (po opravljeni registraciji)


Za izvajalca: Branko Gaber