➢ Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih vse pogostejše in povzročajo vedno večje gospodarske škode tudi v sadjarstvu.


➢ Pri padcu temperatur pod ničlo pride do pozebe, če je sadna vrsta v občutljivi fenofazi.


➢ Zaradi višjih povprečnih temperatur prihaja do zgodnejšega fenološkega razvoja, brstenja in cvetenja vseh sadnih vrst in večje občutljivosti za spomladanske pozebe.


➢ Če se v marcu in aprilu dvigne povprečna temperatura za 1 stopinjo C, lahko pričakujemo za 4 do 10 dni zgodnejše cvetenje vseh sadnih vrst in posledično večjo nevarnost izpada pridelka sadja zaradi spomladanskih pozeb.

Nadaljevanje v pdf dokumentu: 

Zaščita pred spomladansko pozebo

Avtorji vsebine:
Andrej Soršak, univ. dipl. inž. kmet.
Mag. Zlatka Gutman Kobal, univ. dipl. inž. kmet.
Ivan Kodrič, univ. dipl. inž. kmet.
Dr. Darinka Koron, univ. dipl. inž. kmet.