Anketiranje se nadaljuje in okoli 50 anketirancev, ki imajo 263,1 ha so že izpolnili anketo. 


Pri pregledovanju terena in iskanju odgovorov se je zelo povečal interes uporabnikov, ki se izraža tudi pri odgovorih na anketo.

Z vašimi odgovori dopolnjujemo zbrana mnenja in ugotavljamo realne težave in realne potrebe. V vsakem primeru, pa se v različnih besedah pojavlja potreba po zagotavljanju zanesljivega namakanja, kar pomeni programirano upravljanje. Dodatno pa se izpričuje zahteva za kakovostno vodo za namakanje ali enostavno upoštevanje kriterijev kakovosti po EU. 


Anketiranje se še nadaljuje in vljudno vabljeni za vpis podatkov anketo.

Objavili bomo tudi končne podatke v tretjem pročilu, ki še sledi. 

Stanje na izdelavi ankete na dan 07.09.2018 je naslednje:


Število anketirancev je 49 v 18 dneh po odprtju spletne strani


Skupna površina anketirancev je 263,1 ha ali 71,11% od skupnih površin 370 ha (popis v letu 2015)


Skupna poraba vode anketirancev je 0,6062 mio m3


Odgovori vključujejo obseg površin in kultur:

Vinogradi: 36,8 %; breskve: 25,5 %; vrtnina: 14,9 %; koruza: 18,1 %; ostalo: 4,6%; skupaj: 266,5 ha


Odgovori imajo naslednjo strukturo porabljene vode:

Vinogradi: 44,9 %; breskve: 28,9 %; vrtnina: 9,4 %; koruza: 12,3 %; ostalo: 4,5 %; skupaj: 0,6062 mio m3


Odgovori o kvaliteti vode:

Preveč fekalij: 24%; Veliko trdih delcev 22%; velika motnost 14%, preveč železa 14%; premajhna količina vode v času potrebe 6%; preslab pritisk: 6%;


Bistvena mnenja:

Zahteva po uvedbi EU predpisov o kakovosti vode: 15%


Upravljanje s sistemom, mnenja:

Zbrani vsi podatki o odjemalcih pri upravljalcu sistema, ki bi jih moral imeti zapisane: 25%

Ministrstvu za kmetijstvo bi moralo od upravljalca zahtevati podatke: 35%.

Trdijo, da je podatkov je zbranih dovolj, samo neče se jih predati naprej: 15%

Upravljalec sistema je dolžan poročati ministrstvu o uporabnikih in o porabi vode 8%

Podaki o obiskanosti vsebin na spletni strani namakanje-vogrscek.si (zajeto je število unikatnih obiskovalcev na vsako objavljeno vsebino posebej)