FORUM VOGRŠČEK
14.08.2018
Zaščita pred spomladansko pozebo
11.08.2018
Tehnološka navodila za zaščito pred spomladansko pozebo v sadjarstvu
11.08.2018
Namakanje sadovnjakov 4.del – posebnosti pri namakanju
11.08.2018
Namakanje sadovnjakov 3.del - zagotavljanje vlage v zemlji in gnojenje
11.08.2018
Ste kmet iz področja severnoprimorskih občin, ki so vezane na namakalni sistem Vogršček? Vabimo Vas k izpolnitvi ankete!
9.08.2018
Povabilo k izpolnitvi ankete za namakalni sistem Vogršček
9.08.2018
Namakanje sadovnjakov 2. del - primeri namakanja
9.08.2018
Namakanje sadovnjakov 1. del - Določanje stanja zemljine
8.08.2018
Hidrotehnik: Akumulacija Vogršček, zagotavljanje varnega obratovanja in možnosti namakanja
8.08.2018
Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka
8.08.2018
ZAKON O KMETIJSTVU (ZKme-1) (neuradno prečiščeno besedilo št. 6)
8.08.2018